top of page
Search
  • ateljehuspukeberg

SJÄLVLEDARSKAP FÖR KULTURSKAPARESjälvledarskap för kulturskapare! En programserie som utvecklar din skapande och konstnärliga verksamhet.


Capellagården, Kalmar läns hemslöjdsförening, Ateljéhus Pukeberg, Virserums konsthall och

Kulturinkubatorn Kreativa Öland bjuder in yrkesverksamma kulturskapare, konstnärer,

konsthantverkare och slöjdare till en programserie på fyra träffar.

Under träffarna blir du lotsad genom metoder och övningar som utvecklar och stärker din

skapande och konstnärliga verksamhet. Innehållet bejakar dina drivkrafter och är utformat för

att möta de utmaningar och hinder som många yrkesverksamma kulturskapare upplever i sitt

arbete. Den konstnärliga företagslogiken och det kollegiala lärandet är centralt under hela

programserien.Vilka kan delta

Programmet riktar sig till yrkesverksam kulturskapare, konstnär, konsthantverkare och

slöjdare i Region Kalmar län som lägger en betydande tid på sin verksamhet. Du är verksam

inom disciplinerna bildkonst, konsthantverk, hantverk, slöjd, film, scenkonst, formgivning,

litteratur eller musik. Du ska kunna vara med på de fyra träffarna och även kunna göra

mindre uppgifter mellan träffarna.


Genomförs på två platser

Programserien genomförs på två platser under hösten 2023, i Pukeberg och i Virserum. Du

väljer en av platserna, det kostar inget att delta och varje träff pågår under tre timmar.


Pukeberg, onsdagar kl 15 till 18

6 september: Blicka inåt

20 september: Försörjningspaletten

4 oktober: Relationer och kommunikation

18 oktober: Självledarskap och att hålla länge


Virserum, torsdagar kl 9 till 12

16 november: Blicka inåt

23 november: Försörjningspaletten

7 december: Relationer och kommunikation

14 december: Självledarskap och att hålla länge


Vem leder träffarna

Personen som leder oss genom programmet och håller i träffarna heter Olof Svensson

Roosling. Olof jobbar på Capellagården, är verksamhetsledare för Kulturinkubatorn Kreativa

Öland och har sedan starten 2017 utvecklat verksamhetens innehåll och satt ord på den

konstnärliga företagslogiken.

"Genom mitt arbete på Capellagården möter jag många som har behov av att utveckla sin skapande verksamhet men som upplever att de varken har tiden eller redskapen. Under

dessa fyra träffar avsätter du tiden, får redskapen och blir en del av ett stärkande kollegialt

sammanhang.”


Metoderna som används i programserien baseras på de erfarenheter Kulturinkubatorn

Kreativa Öland gjort i sin verksamhet tillsammans med ett 60-tal yrkesverksamma

kulturskapare och samarbetet inom projektet Skapande kärnan i kulturella och kreativa

näringar.


Löpande antagning

Du ansöker till programserien genom ett formulär. Vi har löpande antagning så sök reda nu,

sista ansökningsdag är den 16 augusti. I ansökan ingår följande.

1. Beskriv vad du gör i din verksamhet.

2. Skriv vad du önskar få ut av att delta i programserien.

3. Bifoga CV och portfolio.


Kontakt

Med stöd från Region Kalmar län arrangerar Capellagården programserien tillsammans med

Kalmar läns hemslöjdsförening, Ateljéhus Pukeberg och Virserums konsthall. Om du har

några frågor om innehållet eller ansökan är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Ta

hand om dig så ses vi i höst!


Olof, Capellagården, olof.svensson@capellagarden.se

Thea, Kalmar läns hemslöjdsförening

Alexander, Ateljéhus Pukeberg

Carolina, Virserums Konsthall


33 views0 comments

Comments


bottom of page