top of page
VisitkortFlyerSupport2.jpg

A L E X A N D E R   

A R O N S S O N

Konstnär inom skulptur, måleri, installation och performance.

Mitt arbete präglar sig inom måleri, skulptur, installation och performance. Teknikern bryggar mellan varandra med erinringen om transformationer närvarande.

Däri utforskandet av material organiska och syntetiska. Slumpen likväl som kontamination får råda i det utrymme, arbete jag förfogar över som ger upphov till nya ting, transformationer i tvetydiga skeenden. Det som fångar mig med det material som jag "skördar" och utforskar är att det framstår för mig som främmande, sterilt "livlöst". Samtidigt med en viss attraktion och repulsion, motpoler som drar sig mot varandra. I detta jag finner potential för en skildring ännu ej utforskad.

I detta formas gestaltningar som i en ny chimär skepnad som tyr sig till mig som mer rådande.

bottom of page