top of page
Corporeal1RonnebyKonsthallALexanderAronsson.jpeg

A L E X A N D E R   

A R O N S S O N

Konstnär inom skulptur, måleri, installation och performance.

Konstnärliga uttrycket präglar sig inom skulptur, installation, måleri och performance.

Teknikerna bryggar mellan varandra med erinringen om transformationer närvarande.

 

Däri utforskandet av kroppen, material organiska och syntetiska. Angränsande till naturens anatomi och likväl juxtaposerar den kroppsligt viscerala anatomin.

Slumpen likväl som kontamination får råda med det utrymme, efemära material jag förfogar som ger upphov till nya ting, transformationer i tvetydiga skeenden.

Det som fångar mig med det material som jag "skördar" är dess atavistiska potentialla uttryck. Med en närvaro av viss attraktion och aversion repulsion, motpoler som drar sig mot varandra. I detta jag finner potential för ett chimärt gestaltande, skildra form och en närvaro som önskas hävdas, som tyr sig till mer rådande i vår samtid.

bottom of page