top of page

MEDLEMSINFORMATION

Som medlem i Ateljéhus Pukeberg ingår du i en ideell förening som är uppdelad i fasta ateljéinnehavare och externa medlemmar. De fasta ateljéinnehavarna är de som hyr en egen ateljé i Ateljéhus Pukebergs lokaler och dessa är också de som sitter i styrelsen. Medlemmarna är de som betalar årsavgift och på så sätt har tillgång till ateljéhusets gemensamma verkstäder, samlingsplatser och gemensamma projekt.  

Som medlem finns det två olika sorters medlemskap: 

1000kr/år – Här är du medlem men får också egen nyckel vilket gör dig fri till att kunna nyttja lokalerna den tid som det passar dig. Du får också tillgång till ett mindre skåp i källarlokalerna vilket gör att du lättare kan förvara material och verk i närheten av verkstäderna och arbetsplatsen.

 

500/år – Här är du medlem men har inte tillgång till egen nyckel eller skåp. Det här medlemskapet passar bra för dig som inte är beroende av att kunna komma in specifika tider och inte heller har material som du behöver förvara i ateljéhuset.

OBS. Kom ihåg att se över ditt individuella försäkringsbehov vid nyttjande av verkstäderna. Du som medlem ansvarar själv för att du har rätt försäkring för vad ditt arbete kräver. 

Hur blir jag medlem och vad innebär det? 

För att bli medlem ska du vara intresserad av ett verksamt och aktivt konstnärskap och vara intresserad av att ingå i en förening där vi är intresserade av att såväl lyfta Ateljéhus Pukeberg som varandras konstnärskap.
För att bli medlem så skickar du en förfrågan till styrelsen som beslutar om ett medlemskap ska godkännas eller ej.

Du skickar medlemsförfrågan i en ansökan till oss där du i PDF samlat skickar: arbetsprover 5-10 st / portfolio, CV samt teknisk kompetens,  personligt brev om varför du just söker dig till vår förening.

När du väl blivit medlem i Ateljéhus Pukeberg så får du tillgång en gemensam arbetsplats med ett stort kontaktnät och stor gemenskap. Du blir också erbjuden att delta i olika evenemang och utställningar som anordnas av Ateljéhuset eller som vi blir inbjudna till. Som medlem i ateljéhuset så förväntar vi oss att du också deltar i medlemsmöten, årsmöten, gemensamma städdagar och andra gemensamma aktiviteter som är till för ateljéhusets välbefinnande och utveckling. 

 

Vad kan jag förvänta mig som medlem i verkstäderna?

Som medlem i Ateljéhus Pukeberg har du tillgång till de verkstäder som finns till förfogande. För att nyttja dessa behöver du dock ha kunskap och material som gör det möjligt för dig att kunna använda verkstäderna och utrustningen utan hjälp. Varje verkstad har en person som är ansvarig och dessa är då alltså kontaktpersoner som man tar kontakt med ifall man har förslag på förbättringar eller behöver rapportera in om något inte fungerar. Den ansvariga för verkstaden är alltså inte en tekniker som man kan tillgå utan är en person som ser till att verkstaden fungerar, ofta med andras hjälp.  

 

Hur kan jag få en fast ateljé i Ateljéhus Pukeberg? 

En utlysning sker varje gång som en ateljé blir ledig i Ateljéhus Pukeberg. Det finns alltså inget kösystem då det ibland kan dröja lång tid mellan utlysningarna. Genom att göra en ny utlysning varje gång får vi in relevanta och aktuella ansökningar där vi kan hitta den person i fråga som i just det tillfället är bäst lämpad för en ateljéplats hos oss.
Under utlysningarna får man information om vad som eftersöks och vi väljer sedan i styrelsen ut vem som får ateljén. Styrelsen går här mycket på KRO:s riktlinjer över vad som räknas till att vara verksam konstnär eller kulturarbetare men tittar också mycket på själva ansökan och personens konstnärskap. 

 

Finns det skillnader mellan de medlemmar som har fast ateljéplats och de som inte har det?

De som har fast ateljéplats i Ateljéplats är de som också sitter i styrelsen vilket innebär att dessa också har inflytande i styrelsearbetet som rör ateljéhuset. Styrelsen beslutar i olika frågor som rör ateljéhuset såsom organisation och ekonomi. Ateljéhuset har såväl styrelsemöten som medlemsmöten där man på medlemsmöterna tar hänsyn till alla medlemmars tycke i olika frågor och som man tar hänsyn till i frågor som beslutas under styrelsemötena av styrelsen. 

Årsmöte kallas till medlemmar en gång per år, kring våren. 

Ateljéhuset bjuds ofta in till olika evenemang och utställningar. Här finns det ibland skillnader där det ibland endast är de med fast ateljéplats som bjuds in till vissa specifika utställningar eller projekt medan det i andra fall är en inbjudan som går ut till alla. 

bottom of page