Elizabeth Kettley Cronfalk 1984.

Som Smycke och Corpus konstnär (corpus betyder kärl,behållare eller kropp) använder jag mig av performance och ljud för att jobba experimentellt i både metod och material i förhållande till det traditionella hantverket. Kroppen har alltid en central plats i mitt skapande. Jag intresserar mig för den fysiska erfarenheten i skapandet och materialets begränsningar och möjligheter. 

Jag kommer från en bakgrund i traditionellt silversmide vilket har gjort mig van vid att arbeta metodiskt, noggrant och ofta ensam vid min arbetsbänk. Detta står i förhållande till att jag under många år spelat i ett experimentellt rockband med intensiva och högljudda liveuppträdanden. Mitt konstnärskap är med största sannolikhet en kombination av de två.

Jag jobbar i liten och stor skala, som installationer och smycken för att skapa rätt miljöer för de teman jag jobbar med. Jag använder mig både av det traditionella och det samtida i smycke och corpus objekt. Jag letar efter sammanhang i det privata rummet och de sakral utrymmena i natur och arkitektur.

Gemensamt för mina verk är det fysiskt upplevda minnet. Jag beger mig ut på långa utflykter släpandes på tung packning, eller så jobbar jag i ett övergivet trädgårdsskjul i en vecka mitt i kallaste vintern för att uppleva hur kylan styr min arbetsgång. Jag har ibland undrat över mina metoder och varför jag har detta behov av att utsätta min kropp för denna ansträngning. Det är en ingång i att uppleva det som gör mig nyfiken på andra ett sätt att ikläda sig någon annan.

kontakt: lisakettley.ekc@gmail.com    +46707317046